IP КАМЕРИИма 8 продукти

IP КАМЕРИ
Технологията на IP базираното видеонаблюдение дава на потребителите възможност през IP мрежа (LAN/WAN/Internet) да пренасят видео, да го наблюдават, записват и управляват.Камерите се свързват към мрежата, като всяка от тях има собствен IP адрес и интегрирани функции за мрежова комуникация - разполага с интегриран уеб сървър, FTP сървър, е-mail клиент, управление на алармата и програмни функции. Не е необходимо мрежовите камери да бъдат свързани към персонален компютър. Те работят независимо и могат да бъдат свързани към мрежата през всеки съвместим IP интерфейс.

Количка  

(празна)

Нови продукти

No new products at this time